Tornar A PROJECTES

AMPLIACIÓ CASA

Projecte d'ampliació d'una casa unifamiliar aïllada a Valldoreix.

L'objectiu del projecte és ampliar la sala d'estar d'aquesta casa aïllada, la qual es troba a la planta baixa, per tal de proporcionar un espai més ampli i comfortable als propietaris.

Per tal de reduir costs i aprofitar al màxim els recursos, es proposa incorporar la superfície sota la zona coberta per la planta primera, de manera que es minimitza l'intervenció i l'ampliació queda completament integrada amb l'habitatge. A més, a part d'aconseguir una bona il·luminació, s'aconsegueix que aquest nou espai quedi directament relacionat amb el pati exterior que és un espai privilegiat.

Per últim, es redistribueix lleugerament l'espai interior de la sala d'estar d'acord amb la intervenció proposada.