Condicions i termes d'ús

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen les dades identificatives de l'empresa tot seguit.

L'empresa titular del domini és "ZAZAR Arquitectura SLP" (des d'ara, "ZAZAR") el número de CIF de la qual és B65605784 i que està inscrita des del 18 d'octubre del 2011 al Registre Mercantil de Barcelona en el Volum 42814, Foli 148, Secció 8, Full Registral 413879, Inscripció 1. ZAZAR es troba domiciliada al carrer Montserrat, 128, Terrassa (08221) i les dades de contacte de la qual són: Telèfon: +34 93 789 80 92 i Correu electrònic: . ZAZAR està registrada al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

 

Aquestes condicions i termes d'ús regulen l'accés i l'ús del lloc web www.zazar.cat que ZAZAR posa a disposició dels seus usuaris en la seva qualitat de titular i gestora del lloc web. ZAZAR es reserva el dret de completar, modificar o substituir el present document en qualsevol moment i sense avís previ. No obstant, qualsevol canvi es publicarà en aquest mateix lloc web, de manera que preguem als usuaris que llegeixin atentament aquestes condicions i termes cada cop que accedeixin a la web i que s'abstinguin de fer-la servir en cas que no estiguin d'acord amb qualsevol de les condicions establertes.

 

USUARIS

L'accés al lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús vigents a cada moment. L'accés i la utilització de qualsevol dels serveis oferts a la web atribueix la qualitat d'usuari i es considerarà d'acceptació voluntària, expressa i sense reserves d'aquestes condicions i termes. L'usuari haurà de ser major d'edat i disposar de capacitat legal per accedir i contractar qualsevol servei que no tingui caràcter gratuït o imposi una sèrie d'obligacions. L'usuari també es compromet a actuar comforme la Llei i de bona fe, de manera que no intentarà efectuar cap canvi ni alteració dels continguts de la web, exceptuant les dades personals que l'usuari hagi pogut introduir, ni perjudicarà de cap manera la seva integritat o funcionament. L'usuari no intentarà accedir als comptes de correu dels usuaris ni manipular els seus missatges. ZAZAR es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones com ara aquells de caràcter racista, xenòfob, homòfob, pornogràfic, que no respectin els drets humans o facin apologia del terrorisme o qualsevol tipus de violència, arribant fins i tot, a denunciar-lo davant les autoritats corresponents si es creu necessari. ZAZAR podrà suspendre, o fins i tot prohibir, l'accés al lloc web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions expressades i aquest haurà de respondre de qualsevol dany o perjudici que causi a ZAZAR.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, incloent imatges, dissenys, logotips, marques, icones, noms comercials, noms de domini o qualsevol altre element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual que formen part del lloc web, són propietat de ZAZAR o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el mateix. En cap cas es permet, concedeix o confereix cap tipus de llicència o dret d'explotació reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització expressa prèvia i per escrit de ZAZAR o els tercers corresponents. Les violacions de qualsevol d'aquests drets de propietat intel·lectual seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades a la legislació vigent.

 

HIPERVINCLES I ENLLAÇOS

ZAZAR no es fa responsable del contingut dels llocs web de tercers en els que ZAZAR pugui enllaçar mitjançant qualsevol hipervincle o link en el lloc web. Els usuaris que desitgin establir un enllaç entre el seu lloc web i el lloc web de ZAZAR, podran fer-ho sempre i quan l'enllaç permeti l'accés a l'inici de la web i no s'utilitza amb fins econòmics o publicitaris propis de l'usuari. Tampoc es podrà copiar contingut copiar contingut parcial o total del lloc web de ZAZAR, realitzar indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ZAZAR ni les seves persones o serveis. El lloc web on s'estableixi l'enllaç amb el lloc web de ZAZAR no pot tenir continguts il·lícits, immorals, il·legals, que posin en risc la convivència social i l'ordre públic o que tinguin caràcter racista, xenòfob, homòfob pornogràfic, no respectin els drets humans o facin apologia del terrorisme o qualsevol tipus de violència. L'establiment de qualsevol enllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre ZAZAR i els gestors i responsables del lloc web on s'estableixi i tampoc que ZAZAR accepti o aprovi els seus continguts o serveis.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

ZAZAR es reserva el dret d'interrompre l'accés i l'ús de la web així com la prestació de qualsevol servei que s'ofereixi a través d'ella en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius tècnics, de manteniment, de control, de seguretat, per errors del subministrament elèctric o altres de qualsevol mena. ZAZAR no es fa responsable de cap molèstia, dany o perjudici que pugui causar als usuaris.

 

POLÍTICA DE COOKIES

ZAZAR utilitza cookies per optimitzar la navegació i adaptar-se a les preferències dels usuaris per tal de millorar el servei que els ofereix. En el següent enllaç es pot consultar la nostra Política de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

ZAZAR compleix amb la legislació vigent i compleix tots els requisits establerts a la Llei referits a la protecció de dades personals. En el següent enllaç es pot consultar la nostra Política de privacitat.

 

 

Última actualització: juliol 2016