Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ZAZAR Arquitectura SLP compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre, amb el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i les altres normatives vigents a cada moment i vetlla per garantir un ús i tractament correcte de les dades personals de l'usuari.

 

RECOLLIDA DE DADES PERSONALS

ZAZAR no recull ni processa cap dada personal a excepció d'aquelles facilitades pels propis usuaris a través d'alguna sol·licitud o a través del formulari de contacte que ZAZAR posa a disposició dels usuaris per tal d'oferir una comunicació ràpida i fàcil entre ambdós. Aquestes dades s'utilitzen exclusivament amb la finalitat de gestionar les consultes, suggeriments o reclamacions efectuades a ZAZAR i en cap cas són compartides ni enviades a tercers. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

En referència a les dades recollides mitjançant cookies, podeu consultar la nostra Política de cookies.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la direcció de correu indicant "Privacitat" com a assumpte del missatge, o bé directament a les oficines de ZAZAR al Carrer Montserrat, 128, 08221, Terrassa.

 

VIGÈNCIA I MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

ZAZAR Arquitectura SLP es reserva el dret de completar, modificar o substituir el present document en qualsevol moment i sense avís previ. No obstant, qualsevol canvi es publicarà en aquest mateix lloc web, de manera que preguem als usuaris que llegeixin atentament aquesta política de privacitat cada cop que accedeixin a la web i que s'abstinguin de fer-la servir en cas que no estiguin d'acord amb qualsevol de les condicions establertes.

 

 

Última actualització: juliol 2016