Tornar A PROJECTES

REFORMA PIS

Gestió integral de la reforma d'un pis a Terrassa.

Fem el projecte i la direcció d’obra del pis en planta baixa, restaurant tots els elements arquitectònics existents i que caracteritzen l'habitatge.

Es mantenen i recuperen paviments originals, així com ornaments, és a dir, motllures, cornises, etc.

L'elecció del color blanc com a comú denominador de tots els tancaments verticals (parets i portes), així com els sostres i el nou mobiliari, permet crear un fort contrast amb els paviments hidràulics, de tonalitats més vistoses, i els paviments de fusta laminada.

S'han restaurat i conservat també totes les fusteries originals de la finca, així com els sostres de volta a la catalana a excepció del sostre de la sala d'estar, on s'hi ha projectat una imatge projectada d'un cel.