Tornar A PROJECTES

REFORMA CASA

Projecte de reforma d’un habitatge entre mitgeres a Terrassa.

Redactem l'avantprojecte de reforma d'una casa entre mitgeres el qual pretén millorar la funcionalitat actual de l'habitatge mitjançant la redistribució interior d'aquest adaptant-lo a les necessitats d'una família amb fills/es.

El garatge, en planta baixa, es suprimeix per ubicar-hi el menjador-estar i la cuina, podent alliberar així un espai en planta primera el qual passa a ser una altra habitació. Això permet separar els usos de dia i nit de l'habitatge en plantes diferents.

L'altell en la planta superior permet un espai d'emmagatzematge i d'ús l'údic així com també permet generar un accés al terrat superior.