Tornar A PROJECTES

BIBLIOTECA

Concurs per a la Redacció del Projecte d'Arquitectura de Biblioteca, Escola Bressol i Arxiu Municipal a Sant Martí de Provençals (Barcelona).

Emplaçat en un entorn urbà heterogeni, el projecte pretén oferir una imatge unitària i sòlida d'equipament municipal, passant a ser una nova fita en el paisatge urbà que l'envolta.

Existeix una clara voluntat en el projecte de que al mateix temps que es generen els diferents accessos, l'espai públic del carrer entri dins l'edificació, aconseguint generar espais mixtes entre l'interior i l'exterior de l'edifici, que es fan servir també com a espais de relació entre els usuaris de l'equipament. Els espais intersticials, doncs, situats entre l'edifici i el límit de parcel·la, li confereixen un valor afegit.

Tant a la Biblioteca, com a l'Escola Bressol, el carrer s'eixampla per a convertir-se en espai d'accés i de relació entre els usuaris.

A l'Escola Bressol, aquest espai intersticial entre edifici i límit de solar ofereix la possibilitat d'accedir a la planta superior de l'Escola Bressol amb un seguit de rampes que recorren un espai exterior qualificat que, fora dels horaris d'entrada i sortida d'alumnes, podria ser utilitzat com a pati de jocs o d'activitats físiques per als alumnes.

A la zona d'accés a l'Arxiu Municipal, a més s'hi ha situat també un accés des de la planta baixa al muntacàrregues general de l'edifici, que permet una fàcil logística del fons, mobiliari, i l'equipament tant de la Biblioteca com de l'Arxiu Municipal.

L'Arxiu Municipal s'organitza en planta soterrani, al voltant d'un pati exterior que fa la funció d'ordenar l'accés i donar il·luminació a les seves sales.

L'edifici ofereix un aspecte unitari, però la planta baixa deixa veure altres materials associats als usos de les diferents parts. L'Escola Bressol es distingeix especialment ja que les seves façanes es revesteixen de panells de composite de diferents colors, que permeten ser fàcilment reconegudes a qualsevol usuari. També succeeix a la Sala Polivalent de la Biblioteca, volum folrat amb fusta de la mateixa qualitat que les lames verticals que poblen la façana general de l'edifici, que s'ha optat per situar en planta baixa, i de forma que es permeti l'accés independent amb la Biblioteca.

A partir de planta primera, la façana envolta globalment l'edifici, i com a sistema de control de la llum solar, va apareixent un llenguatge pautat per lames verticals que tenen la possibilitat de ser fixes o bé que es poden moure motoritzades, d'aquesta manera es permet la seva orientació en funció de la incidència solar i l'efecte lumínic que es vulgui aconseguir a l'interior.

En plantes superiors, la Biblioteca desenvolupa tot el seu programa funcional a partir d'un pati central que arrenca des de planta baixa, i una espina central on s'ubiquen les comunicacions i els accessos. A banda i banda d'aquesta espina es situen les diferents sales. L'àrea principal de Fons General, s'ubica en les dues darreres plantes del volum major. S'hi accedeix amb la referència del pati central, i es recorren els espais sempre al seu voltant.