Tornar A PROJECTES

BLOC DE PISOS

Redacció de projecte per a la construcció d'habitatges plurifamiliars a Sant Feliu de Llobregat.

Es redacta el projecte bàsic per a la construcció d'habitatges plurifamiliars, locals comercials i aparcaments. L'encàrrec té per objecte la valoració econòmic-financera de l'operació, així com la proposta i resultat formal del conjunt.

A l'espai lliure interior de l'illa hi ha un espai comunitari, amb possibilitat de construcció de piscina. L'aparcament té accés comú i està situat a la planta soterrani.

A la planta baixa es disposen les tres caixes d'escala, algun habitatge i locals comercials a carrer.

En la resta de les plantes s'estableixen els habitatges, de diverses mides i formes, però amb un únic objectiu de que tots els habitatges siguin passants, per a poder comptar amb ventilació creuada de dues façanes, i diferents orientacions.