Tornar A PROJECTES

CONCURS CASA DE LA MÚSICA

El projecte proposa per aquest espai contenidor d’una diversitat d’usos vinculats al món de la música (aules de música, estudi de gravació, sales d’assaig, espais polivalents...) un edifici que destaca la seva geometria i estructura com a principal característica a través de crear un perímetre transparent i un pati central enjardinat que actua com a pulmó energètic del conjunt, creant un efecte xemeneia a l’estiu i efecte hivernacle a l’hivern.

Entre aquesta façana permeable i el pati verd central es creen espais de transició. Atris i corredors que aconsegueixen un vincle d’escala entre la ciutat i l’edifici.

Pel tancament s’utilitza un sistema d’aïllament que combina càmeres d’aire i fibres absorbents.