Tornar A PROJECTES

REFORMA CASA

Projecte i obra de rehabilitació d’una casa entre mitgeres a Sabadell.

L’objectiu principal d’aquesta obra és el de solucionar les patologies de la coberta relacionades amb l’entrada d’aigua de pluja i la degradació de la façana que es produeix amb el pas del temps.

A més de reparar les bigues podrides i els murs i cel rasos degradats per les humitats, es construeix una nova solució de coberta a base de panells sandvitx, làmina impermeabilitzant i teula àrab, per evitar que hi hagi noves infiltracions d’aigua. També es reparen les esquerdes de façana i es pinta de nou.

Finalment es realitzen algunes intervencions de millora a la casa: es reformen els banys de planta baixa i es pavimenta el pati posterior, fins ara de terra.