Tornar A PROJECTES

CONCURS BERCA

Concurs de projecte per la façana d’un edifici d’oficines.

El concurs consisteix en el disseny de la subestructura d’una franja de façana d’un nou edifici corporatiu.

L’edifici tindrà un mur cortina ancorada a cadascun dels forjats de l’edifici, mentre que al hall – sala d’exposicions l’edifici té un gran espai sense forjats i cal aportar una solució per al seu recolzament.

Es proposa una estructura de malla espacial semi-octaèdrica de doble capa formada per nusos esfèric i barres tubulars enroscades als nusos.

Aquests elements formen una xarxa espacial que s’adapta a la forma còncava en dos eixos d ela façana i alhora genera nous eixos de referència que generen una doble capa de façana, convivint amb la predominança horitzontal de les lames exteriors ondulades.