Tornar A PROJECTES

CENTRE COMERCIAL

Redacció de projecte per a la construcció d'un Centre Comercial a Malabo (Guinea Equatorial).

L’edifici consta de planta baixa més cinc, ubicant diferents usos en cada planta del projecte. La planta baixa i la planta primera es dediquen en la gran majoria a l’ús comercial, creant una entrada en doble espai reforçant així l’entrada. També s’hi ubiquen zones destinades a oficines així com a restauració. Les altres plantes són exclusivament d’ús residencial. Cada una d’elles disposa de tres pisos de 2 i 3 habitacions amb terrassa i balcó exterior.

L’edifici és d’obra vista, combinant el maó ceràmic i el maó de ciment revestit, exceptuant la façana de la primera i segona planta on aquesta es composa mitjançant una façana ventilada penjada del forjat superior i recolzada al terra.