Tornar A PROJECTES

MINISTERI MEDI AMBIENT

Projecte pel nou ministeri de medi ambient i pesca.

El projecte proposa un edifici que viu i es nodreix de l’entorn, que es d’una gran riquesa natural. .L’edifici aprofita l’entorn per organitzar-se al voltant de la zona enjardinada que distribueix les diverses parts de l’edifici.

Entrem a través d’un llac que senyala l’accés al recinte i que s’abasteix de l’aigua de pluja recollida per les cobertes de l’edifici. Aquest llac alhora actua com a element de refrigeració natural del conjunt.

L’edifici en planta baixa està dividit en: dos blocs que conformen la part administrativa i de despatxos, inclosa una zona de bar-restaurant que articula l’espai i un cos emergent del terreny a mode d’esquerda que deixa entrar la llum natural i crea la sala d’actes, reunions i/o convencions. S’aprofita la terra com a aïllament natural per aconseguir una temperatura de confort uniforme al llarg de l’any.

Les dues façanes dels cossos administratius son grans murs-cortines que funcionen com a grans lluernes que tamisen la llum natural per traslladar-la uniformement a l’interior de les sales.

La coberta és una gran gelosia que tamisa la radiació solar. Els cossos administratius es composen d’una doble pell que funciona a mode d’aïllament i crea una capa d’aire que es refrigera ella mateixa per mitjà de cicles convectius.

L’edifici recull els elements naturals: aigua, llum, terra i els utilitza com a grans reguladors del confort interior de l’edifici.

Així mateix tots els materials pensats per l’edifici son en un 70% provinents de materials reciclats i/o sostenibles.

A nivell compositiu el projecte pretén destacar la geometria i la seva estructura com a principal característica. Expressa de forma primària la seva riquesa natural d’edifici permeable i integrat aprofitant la utilització transparent dels seus recintes, com a buits públics, atris, corredors, que generen espais intermedis que aconsegueixen un vincle escalar entre la ciutat i l’edifici.

Des del punt de vista funcional l’organització de la planta determina l’ordre estructural del projecte. Plantes lliures i espais de treball flexibles s’alimenten a través d’un espai central, el qual dota el conjunt d’aire, llum, ventilació i vegetació natural vinculada als espais de circulació del projecte.

Finalment, des del punt de vista funcional es planteja l’edifici com un sistema modular, seriat i econòmic de construcció, la qual cosa defineix també les seves característiques arquitectòniques i, a la vegada, les seves primeres avantatges en base a criteris d’estalvi i economia.

El projecte considera la incorporació de la llum natural a la totalitat de les àrees de treball per mitjà d’un perímetre transparent i un pati central de llum zenital, que actua com a pulmó energètic del conjunt. L’edifici proposa un funcionament mixt d’efecte “xemeneia d’estiu” i “efecte hivernacle” a l’hivern.