Tornar A PROJECTES

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Projecte d’una residència universitària a Mongomo, Guinea Equatorial.

El projecte consisteix en un edifici residencial per estudiants i serveis relacionats a Mongomo, Guinea Equatorial.

El programa s’agrupa en tres parts diferenciades que corresponen a tres tipologies diferents d’edificis. Els apartaments d’estudiants (d’un, dos o quatre llits) s’agrupen en cinc edificis iguals mentre que dos edificis també similars acullen apartaments per a professors i finalment un gran edifici acull els serveis comunitaris: menjador, cafeteria-bar, gimnàs, sala d’actes, poliesportiu, aula d’estudis i aula d’informàtica.

Els diversos edificis per estudiants es disposen sobre el terreny, que té una lleugera pendent, articulant-se al voltant d’un passeig a mode d’eix central que travessa el recinte i que arrenca a l’accés del complex, que es materialitza en el gran vestíbul de l’edifici principal. Els edificis d’apartaments per professors tenen un accés independent lateral.

Els edificis residencials es construeixen amb bloc de formigó arrebossat i pintat de color blanc. Es creen petites obertures a nord i sud per aconseguir ventilació creuada i es construeixen gelosies vegetals per protegir del sol les zones comunes amb més superfície de vidre, alhora que se’ls dona més privacitat.

L’edifici de serveis comuns té, en planta baixa, molta part de façana vidrada coincidint amb la zona de vestíbul que actua a mode de filtre entre l’interior i l’exterior del recinte, mentre que a la primera planta la façana es composa amb panells de composite i xapes de diferents tonalitats i les finestres s’agrupen per crear grans incisions horitzontals en el conjunt. Cada ús diferenciat de l’edifici té una volumetria diferenciada, de manera que s’expressa la diversitat del programa en la forma de l’edifici. En aquest cas s’utilitzen les gelosies vegetals per donar privacitat a certs usos en planta baixa.