Tornar A PROJECTES

HABITATGE PLURIFAMILIAR

Redacció del projecte per a la construcció d’habitatges plurifamiliars a Djibloho.

El projecte pren com a objectiu la creació de nous habitatges plurifamiliars juntament amb la urbanització de les parcel·les que ocupen, donant així caràcter, definició i una relació amb l’entorn pròxim.

Els habitatges s’articulen mitjançant dues barres horitzontals doblegades, generant espais de connexió al mig. També s’organitzen en diferents alçades en forma de torres, mantenint però una franja constant de dos a tres nivells com a sòcol.

L’exterior es una gran plaça que combina les zones de paviment dur amb paviment tou, creant diferents nivells, els quals es comuniquen mitjançant rampes accessibles i escales. La zona també inclou espais amb pèrgoles, un llac artificial i vegetació.