Tornar A PROJECTES

ESCOLA FORMACIÓ PROFESSIONAL

Redacció de projecte per a la construcció d'una escola de Formació Professional a Mongomo (Guinea Equatorial).

L'edifici es configura en dues plantes.

L'accés a l'edifici es realitza des del costat Sur, a través d'una plataforma d'entrada elevada, amb escales i rampes. D'aquesta plataforma s'accedeix a una galeria exterior coberta que s'articula a través d'un gran pati enjardinat central.

Interiorment, l'edifici s'organitza al voltant d'un pati que serveix per a dotar de llum, tant en planta baixa com a primera. L'aspecte exterior de l'edifici està definit per una pell de plaques de fibrociment per als cossos de les aules, i una altra pell de xapa alucobond en acabat metàl·lic, per als cossos de l'auditori i dels tallers, aquestes façanes resolen tots i cadascun dels elements exteriors de l'edifici.

Des d'aquesta plataforma s'accedeix a la planta baixa de l'edifici. En aquesta planta s'obre el vestíbul de planta baixa a través d'una façana de vidre de grans dimensions. Aquest vestíbul s’il·lumina interiorment a través d'un pati de llums que porta la llum i la vegetació fins a la planta baixa.

Des d'aquest espai es connecta amb les aules al seu costat dret, i amb la zona administrativa i sales directives al costat esquerre. També al costat dret, es situen els tallers i el restaurant, que disposen de vistes sobre el jardí.

Al costat esquerre de la planta hi ha situat un auditori, obert al pati central, on també es situen unes grades, formant un fòrum exterior.

A la zona nord de la planta baixa es situen les aules de formació teòrica.

A la planta primera se situen la zona de les aules, la biblioteca i els tallers restants. Es disposen així mateix uns lavabos i vestuaris, així com a magatzems de material per a tallers.

La coberta es projecta inclinada, acabada amb teula, i dividida per paraments de diferents alçades que delimiten les zones.