RECIQU

REDUIR COSTOS, INCREMENTAR QUALITAT

RECIQU (Reduir el cost, Incrementar la qualitat) es el nostre servei de gestió i control que assegura la reducció de costos d’una manera notable, mantenint i/o millorant la qualitat del projecte i duent a terme un seguiment del desenvolupament de l’obra per garantint-ne l’acabat.

Es du a terme en tres fases: estudi, millora i seguiment.

Es centra en cinc aspectes:

-Detecció d’errors de projectes abans de licitar l’obra.

-Millora del projecte abans de licitar l’obra.

-Licitació efectiva mitjançant el sistema “offer and compare”.

-Anticipació i gestió d’addicionals durant l’obra i control tècnic i execució.

-Millora de la gestió i entrega de l'obra i la documentació al client.

Aquest servei no està pensat per substituir o eliminar cap de les figures de projecció o direcció d’obra sinó per complementar-les mitjançant tècniques avançades de gestió i control de riscos.

Amb un RECIQU adequat es poden obtenir importants estalvis econòmics tant en inversió com en explotació futura.

 

Tornar a serveis