Tornar A PROJECTES

REFORMA D'UN CENTRE DE REHABILITACIÓ

Projecte de reforma d'un centre de rehabilitació a Granollers.

El projecte dóna resposta a les necessitats dels clients i en aquest cas s'intervé mínimament per tal de millorar les condicions del centre.

En la intervenció s'ajunten dues sales petites per fer-ne una de més gran. També es renova la recepció i el vestíbul d'entrada i s'agafa un petit espai d'una altra sala per encabir-hi un armari ampli.

Finalment, es canvia el fals sostre d'una altra de les sales per fer-lo registrable i, per tant, més fàcilment accessible.