Tornar A PROJECTES

AMPLIACIÓ NAU INDUSTRIAL

Projecte d'ampliació d'una nau industrial a Terrassa.

L'empresa tecnològica Sensofar necessitava una ampliació de la seva seu actual, situada a Terrassa. L'ampliació, doncs, consisteix en l'addició d'un nou volum de dues plantes al costat de l'existent, que és d'una sola planta, de manera que aquest nou volum pren més rellevància que l'actual. Malgrat tot, es pretén mantenir la mateixa estètica i llenguatge de la nau actual, de tal manera que no es pugui apreciar que són dos volums diferents, si no que formen part d'una sola unitat.

Per tal de dur-ho a terme, s'enderroca el voladís existent a la façana est i la pròpia façana (ja que és per on s'ampliarà la nau), a més, l'entrada al magatzem per a camions es canvia a la façana nord. El nou volum s'utilitzarà per a ubicar noves sales de treball, sales de reunions, despatxos, una cafeteria i zona de descans i uns banys, a més també permetrà ampliar una mica més el magatzem.

Per últim, també s'incorporarà un nou accés i un ascensor per tal que tot el recinte sigui accessible.