Tornar A PROJECTES

REFORMA CASA

Projecte de reforma d’un habitatge aïllat a Valldoreix.

El projecte pretén conservar la planta baixa de la casa i, a partir d'aquesta, créixer mitjançant una forma geomètrica pura, el rectangle, en dues plantes més. Aquest nou volum, amb grans obertures, permet el joc de zones amb alçades diferents, creant així noves sensacions a l'interior. L'edifici es materialitza amb formigó i vidre, creant un fort contrast.

El jardí s'ordena i organitza mitjançant plataformes horitzontals conntectades entre elles per suavitzar el fort pendent del terreny, les quals permeten crear diferents espais, com zones d'hort, zones amb plantes aromàtiques, zones de relax i zones d'estar. A la part superior s'hi ubica la piscina en una zona de terreny més boscosa.