Tornar A PROJECTES

CONCURS LISBON OPEN ROOM

Concurs d'idees internacional per a la proposta arquitectònica de la construcció d'un equipament públic situat al barri de Alfama.

Situat al barri de Alfama, en un entorn replè de hites i abocat al riu Tejo, el nostre projecte s'emplaça en un buit urbà proper a l’Església de Sao Vicente da Fora, on l'espai existent, ja funciona actualment com a plaça-mirador.

El projecte es centra en el doble objectiu de generar un NOU ESPAI PÚBLIC MULTIFUNCIONAL, amb entitat pròpia, i alhora, disposar-ho de forma que permeti l'activació i li confereixi un nou sentit a l'espai públic al qual pertany.

L'ús de GEOMETRIES PURES, i la creació d'un nou escenari públic, ens porta a reflexionar sobre les proporcions pures i de les arquitectures antigues, com ho serien les pròpies dels teatres romans, del Coliseu romà, del pati del Palau de Carlos V a l'Alhambra de Granada...

Així doncs, l'estratègia del projecte és practicar un "forat" a la plaça existent, que contingui les activitats i articuli els recorreguts i els espais públics adjacents.

Aquest nou espai públic, és un pati circular de 20m de diàmetre, situat a cota de carrer inferior Campo de Santa Clara. La seva entrada/sortida per aquesta cota, es realitza mitjançant una boca d'accés que perfora el mur de contenció existent, i connecta amb l'espai exterior principal circular, que conformaria el contenidor multifuncional exigit al programa. D'aquest gran espai circular, neix una rampa-mirador perimetral d'ascens cap a la plaça-mirador situada a la cota superior. Aquests espais en rampa que embolcallen l'espai contenidor, actuen com a carrers coberts, i , alhora, com a llotges de teatres pels quals hi circulen els espectadors, permetent l'existència d'un públic en moviment, que no interfereix en l'activitat , tal i com succeeix intrínsecament en els espectacles públics que es realitzen a l'aire lliure.

El recorregut en rampa, desemboca en una planta a nivell entremig, amb funció de hall entre el pati circular i la plaça-mirador en el nivell superior.

La connexió entre ambdós nivells es disposa mitjançant escales mecàniques i ascensor, apareixent a l'interior d'un edifici-façana, contenidor del programa auxiliar, que articula els usos i dóna contingut a la plaça-mirador existent (bar, restaurant, lavabos...)