Tornar A PROJECTES

MENJADOR NOVARTIS

Gestió integral per la reforma acústica d'un menjador.

En aquest projecte es va estudiar i treballar, des de la part de disseny, construcció i execució, la millora acústica per al menjador de la seu de Novartis a Barcelona.

Mitjançant uns panells fono-absorbents revestits per llates de fustes s'han envoltat els pilars i les jàsseres, així com diferents parets del menjador, garantint així un confort acústic en tot l'espai i una absorció acústica òptima.