Tornar A PROJECTES

REFORMA PIS

Gestió integral de la reforma d’un pis al barri de Gràcia, Barcelona.

La gestió integral (projecte i obra) de la reforma d’aquest pis pretén, per una banda, realitzar petites millores a nivell distributiu, però, sobretot, el que es busca és rehabilitar el pis que ha tingut poc manteniment durant els últims anys.

Els treballs consisteixen en rehabilitar les humitats de parets properes a la cuina i reparar els elements d’aquesta que ja no funcionen, a més de fer una nova instal·lació elèctrica i d’il·luminació, que passarà per dins d’un nou cel ras de cartró guix, i millorar parts puntuals de la instal·lació d’aigua i de gas. A més a més s’intenta potenciar els elements constructius de valor històric: es reparen i repinten les fusteries de fusta massissa i es poleix i tracta el paviment de rajola hidràulica.