Tornar A PROJECTES

CONCURS MERCAT

Concurs de projectes del nou mercat Bon Pastor.

La proposta pel nou mercat del Bon Pastor entén l’edifici com a frontissa entre el passeig de Sant Adrià i els espais públics de segon ordre i carrers que apareixen entre els blocs de pisos del polígon residencial on es troba l’equipament.

Es proposa, pel nou mercat, una estructura senzilla d’una sola planta de pilars metàl·lics vistos que sustenten una coberta plana lleugera, part visible del conjunt, que té, a més a més, dues plantes soterrades de magatzem i aparcament.

Sota la gran coberta plana de l’edifici s’organitzen els diversos espais d’ús col·lectiu, articulant-los entre ells i amb l’entorn en funció de l’ús i segons el grau de privadesa que necessitin: la zona de parades es vincula al passeig principal i es crea un pas cap als carrers posteriors, mentre el supermercat, que és un espai menys permeable, s’arracona a una de les cantonades de l’edifici.

La façana consta de dues capes: una de vidrada interior i una segona capa exterior a base de lames horitzontals de fusta que apareixen i desapareixen en la franja inferior assenyalant el grau de privadesa de cadascun dels espais del mercat.

Mentre l’exterior és sobri, l’interior es revesteix de panells de colors que acompanyen la vivesa de les parades del mercat.