Tornar A PROJECTES

REFORMA PIS

Gestió integral de la reforma d'un pis a Barcelona.

El projecte pretén donar més vida i lluminositat al pis tot adequant-lo al nou ús: apartament turístic. Per aconseguir-ho, a part de canviar tots els revestiments verticals, s'han recuperat tots els revestiments hidràulics originals, realçant les tonalitats dels colors en cada estança. També s’ha millorat tota la il·luminació artificial, incloent-hi lluminàries led.

El projecte també contempla un nou disseny a nivell de mobiliari, tant fixe com mòbil, creant espais de fort contrast entre el paviment antic i el mobiliari modern.