URBANISME

L’urbanisme es un conjunt d’instruments tècnics i polítics requerits per a definir l’ús del sòl i regular les condicions per modificar-lo i, si es apropiat, edificar en ell.

L’urbanisme engloba una sèrie de pràctiques, essencialment amb caràcter de projecte que estableixen un model de control del sòl, que normalment es refereixen a un veïnat, municipi o una àrea urbana.

Des de Zazar donem resposta en matèria d’urbanisme, com per exemple:

-Plantejament urbà general: planejaments municipals i supramunicipals.

-Planejament derivat: plans de millora urbana, plans parcials, àrees de desenvolupament urbà.

-Modificacions de plans generals i plans derivats.

-Planejaments especials.

-Desenvolupament d’habitatges.

 

Tornar a serveis