redacció de projectes bàsics i executius

Un projecte executiu és la solució constructiva del disseny d’un edifici, representat gràficament de forma bidimensional o tridimensional i consisteix en un conjunt de dibuixos detallats i especificacions de materials, així com les tècniques constructives per la seva correcta execució.

El projecte executiu es la clau per assegurar una correcta execució del treball.

El projecte bàsic és una definició menys detallada i s'utilitza per demanar els permisos d'obra a les administracions corresponents.

A Zazar, duem a terme el disseny d’edificis, instal·lacions i estructures. Degut a que tenim un equip multidisciplinari pel desenvolupament dels nostres projectes, des del principi fins al final, acompanyem i donem suport tècnic als nostres clients en totes les fases, des de la primera decisió fins l’elecció de materials i l’elecció de la solució més correcte.

Tenim un equip de disseny creatiu que i poden ensenyar el seu projecte acabat abans que aquest hagi començat a executar-se. A més a més també tenim tècnics especialistes propis per disciplines complexes com la seguretat, l’automatització, l’àudio, la sostenibilitat, etc.

Duem a terme les següents feines:

- Definició de necessitats.

- Gestions amb l'administració.

- Execució de càlculs específics.

- Delineació i creació de plànols detallats de construcció.

- Creació de renders, imatges en 3D i recorreguts virtuals per tal que el client vegi el projecte abans de ser construït.

- Desenvolupament de memòries específiques.

- Preparació d’especificacions tècniques i administratives.

- Preparació d’amidaments.

 

Tornar a serveis